בשדה ההדרכה - מרץ 2009 
 

עגבניות לתעשייה - מרץ 2009

השתילות השנה מלוות בגשמים, החוסכים מים להקלטה אולם גורמים למחלות ובעיקר למחלת הכימשון. רצוי לטפל בתכשירי הצימוקסיניל, המותרים השנה לכלל המפעלים, בגלל סכנת עמידות הפטרייה הגורמת למחלה לתכשירי מטלאקסיל.

גם מחלת הניקוד הבקטרי עלולה להתפרץ בתנאים אלו, ורצוי לטפל בתכשירי נחושת למניעה או, אם צריך, לתגובה.

זכרו!! מותר לטפל אך ורק בתכשירים המותרים על-ידי המפעל אליו משווקות העגבניות.

 

מומלץ לבקר במשתלות ולבדוק את מצב השתילים. יש בעיות נביטה במספר זנים ורצוי להערך. לדוגמא, ככל שמתקדמת העונה, לא רצוי אבל ניתן להפחית את עומד השתילים ל2,200- שתילים לדונם, במקום העומד המומלץ שהוא 2,500 שתילים לדונם.

אם הטמפרטורות יישארו נמוכות, מומלץ להקפיד על דישון בזרחן.

יש מספר זנים של מספר חברות זרעים שהומלצו לחלקות הקרויות חצי מסחריות.

במקרה של שאילתות, אתם מתבקשים לפנות למדריכים או אלי.

בהצלחה!

 שאול גרף

מו"פ צפון

 

הגנת הצומח בעגבניות לתעשייה

  הערה: תכשירים, מינונים וימי ההמתנה עד האסיף - יש לעבוד בהתאם לדף התכשירים המורשים, המצורף לחוזה הגידול של החקלאי עם המפעל הקולט את העגבניות.

 

 

מזיקים

 מזיקים בתקופת ההתבססות

כנימות עלה - החל מהנביטה, ובמיוחד בשלב הנבט, יש לטפל בכנימות, העלולות לפגוע בקדקודי הצימוח ולגרום לעיכוב בצימוח. כנימות העלה הן וקטור עיקרי למחלות וירוסים, ובעיקר לווירוס המוזאיקה של המלפפון - CMV מגזעים שונים, כולל הגזע הקטלני קרנה 5, המצוי במספר אזורים בלבד.

תריפס קליפורני (תריפס הפרחים המערבי) - המזיק שוכן בעיקר בפרחים וניזון מאבקת פרחים. ההטלה נעשית בפירות הצעירים. במקום נעיצת הביצית ברקמת הפרי, יתקבלו שקעים כעין ראש סיכה, שאינם פוגעים באיכות הפרי. מזיק זה הוא וקטור של מחלת וירוס כתמי הנבילה של העגבנייה (TSWV). מחלה זו פוגעת קשות בעגבניות, בפלפל, בחסה ובגידולים נוספים.

בעבר נמצאו מוקדי נגיעות קטנים של המחלה בשדות עגבניות באזורים שונים. בשלב זה אין מטפלים במיוחד כנגד התריפס הקליפורני, אולם חשוב לעקוב אחר פעילות המזיק בשטחים.

אגרוטיס - מזיק זה פוגע בשתילים ובנבטים, בהיותו גורם לחיתוך הגבעולים בשלבי הגידול הראשונים של העגבנייה, דבר שעלול לגרום לפגיעה משמעותית בעומד. המזיק מתפתח באזור צוואר השורש על העשבייה ומאוחר יותר על נבטי עגבניות. לכן, בשטח משובש בעשבייה יש לבדוק נוכחות זחלי אגרוטיס, ואם הם קיימים - יש להדבירם לפני השתילה. בשבועות הראשונים לאחר השתילה יש לבצע פיקוח קפדני לנוכחות זחלים ולהדבירם במקרה הצורך, משום שבשלבים אלה הצמחים רגישים ביותר.

 

מזיקים בהמשך העונה

לפיגמה - הזחלים מתפתחים בעיקר על נבטים בתחילת עונת הגידול ופוגעים בפסיגים ובעלים. מאוחר יותר מתפתח המזיק ופוגע בעיקר בעלים, אך גם מעט בפירות.

הליותיס - הזחל פוגע בניצני פריחה, באמירי הגידול ובפרי הירוק ועלול להסב נזק רב. הזחלים הצעירים חודרים מהר מאוד לפירות וגורמים לריקבונם או לפחת במפעל. יש לטפל מיד עם התגלות זחלי הליותיס בשטח ברמה של זחל אחד למטר עד שני זחלים ומעלה למטר ערוגה לאחר הפריחה.

פלוסיה - זחל "מודד", המכרסם בנוף ובפרי. מזיק זה מופיע באוכלוסיות גדולות. הביצים מוטלות בפיזור בדרך כלל בצד התחתון של העלים העליונים. הזחל הצעיר ניזון מהעלווה, ורק זחלים הגדולים מ1- ס"מ עלולים לפגוע בפרי הירוק.

פרודניה - מזיק זה פוגע בפירות ובעלווה, בעיקר בשטחים המיועדים לקטיף בעונה המאוחרת.

אקרית החלודה - מזיק קטן, שקשה להבחין בו. מזהים אותו בעיקר לפי סימני הנזק בשדה.

התפשטותו מהירה ביותר, ולכן חשוב לעקוב אחר ראשית הופעתו, ומיד עם התגלותו יש לטפל בו. מזיק זה מחייב יותר מטיפול הדברה אחד בעונה.

אקרית אדומה - אקרית זו ניתנת להבחנה. מומלץ להתחיל בטיפול תגובתי כבר ברמה נמוכה של נגיעות. הנזק מתחיל לרוב בשולי השדה ובאזורים יבשים.

כנימת עש הטבק - פגיעת המזיק מתבטאת בעיקר בהפצת וירוס צהבון האמיר (TYLCV) (ראו בסעיף "מחלות"), אך הוא פוגע גם פגיעה ישירה, בעיקר ברמות אוכלוסייה גבוהות. בדרך כלל ככל שמאחרים בשתילות, כך גוברת הסכנה להיפגעות ממזיק זה.

עש הפקעות - בשנים האחרונות לא גרם המזיק נזקים קשים לגידול. יש להתאים טיפולי הדברה כנגד המזיק לטיפולים כנגד מזיקים אחרים. כמו-כן, יש להישמר ממזיק זה, משום שנגיעות של 1% בפרי תגרום לפסילת התוצרת כולה. מציאת זחלי העש בעלוות העגבניות דורשת מיומנות מצד הפקח, ובעיקר חשוב לגלות את הדרגות הצעירות. מומלץ להתחיל בניטור שבועיים לאחר תחילת החנטה. בגידול עגבניות מומלץ להתרחק מחלקות תפוחי-אדמה, אך אם בכל זאת נמצאות חלקות העגבניות סמוך לשדות תפוחי-אדמה, מומלץ להתחיל בניטור מוקדם יותר, משום שמזיק זה משותף לשני הגידולים. המזיק מתבסס בעיקר בשולי השדות, לפיכך מומלץ לרסס את השוליים לאחר האדמת הפירות למניעה, אם לא בוצע ריסוס בתכשיר להדברת מזיק אחר, שקוטל גם את עש הפקעות.

 

מחלות

קימחונית - מחלה שקשה להדבירה לאחר התבססותה בשדה. טיפולי ההדברה יינתנו עם מציאת מוקדי נגיעות ראשונים או אף לפני כן (ראו בהמשך). לאחר חדירתה, מתפתחת המחלה בעוצמה רבה ועלולה לגרום נזקים בכל האזורים. ישנם זנים הרגישים יותר למחלה, ובהם יש לנהוג בזהירות רבה יותר.

רצוי להתחיל ולטפל טיפולים פרופילקטיים (מניעתיים) עוד לפני הופעת המחלה, בערך בשלב של תחילת חנטה.

בשנים האחרונות, עם השתנות הזנים, חלה עלייה ברמת הקימחון הפוגע בעגבניות. הטיפולים להדברת הקימחונית יפגעו גם בקימחון.

חלפת - מחלה התוקפת גבעולים, עלים ופירות. החלפת היא מחלה אופיינית לצמח המבוגר, ולכן היא מופיעה בתחילה על העלים המבוגרים, ומהם מתפשטת לשאר חלקי הצמח. לעתים מתפתחת המחלה על גבי כתמי קימחונית או על פצעים שנגרמו על-ידי מזיקים שונים. בחלקות המושקות בטפטוף מטפלים בדרך כלל רק עם העלייה בנגיעות.

כימשון - בשנים האחרונות חלה עלייה בעוצמת המחלה באזורים השונים. נוהגים לבצע טיפולי מניעה אחדים כנגד המחלה מסגירת הנוף (טיפולים אלה יעילים גם למניעת חלפת). במקרה של התפרצות המחלה, מטפלים באופן אינטנסיבי.

ניקוד בקטרי - מחלה בקטריאלית העוברת בזרעים, פוגעת בשטחים, בעיקר אלה המושקים בהמטרה. גשמים והתזת מים ואדמה על הצמח עלולים להדביק או להעביר את המחלה לחלקי הצמח השונים, כולל גבעולים ופירות. מטפלים בתכשירי נחושת 3-2 טיפולים. עם התפרצות צימוח חדש, התייבשות הנוף והתחממות מזג-האוויר, הצמחים מתגברים בדרך כלל על המחלה. גשמים מאוחרים וטללים רבים עלולים להביא להתפרצות מחודשת של המחלה, אף בצמח הבוגר נושא הפרי.

וירוס צהבון האמיר - וירוס המועבר על-ידי כנימות עש הטבק (ראה למעלה). מחלת הווירוס באה לידי ביטוי כשבועיים לאחר ההידבקות. משלב זה מפסיקים הצמחים לחנוט פירות, אך פרי שכבר חנט יבשיל כפרי רגיל (תיתכן פגיעה קלה במשקלו). מכאן, ככל שהצמחים הנפגעים מבוגרים יותר - כך הנזק קטן יותר. בשנים, שבהן מתעצמת אוכלוסיית כנימת העש מוקדם בעונה (שתילות או זריעות) בעגבניות לקטיף מאוחר, יש מקום לשקול טיפול כנגד המזיק כבר במשתלה ולאחר מכן בשלבי הגידול הראשונים.

וירוס כתמי הנבילה של העגבנייה TSWV - מחלה זו מתקיימת בשדות ברמה נמוכה, כאשר מדי פעם יש התפרצות רבה יותר באזורים שונים. המחלה מועברת בעיקר על-ידי תריפס הפרחים המערבי (קליפורני) (ראו בפרק "מזיקים"). המחלה מתבטאת בדרך כלל בכתמים עגולים על העלים, בהשחרה ובעיוות של קדקודי הצמיחה ושל העלים העליונים בצמח, ולאחר מכן גורמת לניוון, לנבילת ענפים ולפגיעה קשה בפירות.

 

שאול גרף, מו"פ דרום

 

הודעה למועדון מגדלי תבלינים טריים ליצוא לארה"ב

תמיכה בחברי מועדון מגדלי תבלינים ליצוא לארה"ב

לאור השינויים החלים בדרישות ליצוא תבלינים לארה"ב, עולה הצורך להתאים את ממשק הגידול במשקים, כך שיעמוד בדרישת הרשויות ליצוא לארה"ב.

בתאריך 17.2.09 נערך מפגש ראשון עם המגדלים יחד עם צוות ההדרכה והשירותים להגנת הצומח. מפגש דומה יתקיים בקרוב עבור פקחים של המגדלים והמדריכים.

התמיכה במגדלים תתבצע בעיקר באמצעות צוות משימתי, הכולל מדריך גידול, מדריך הגנת הצומח, מדריך מיכון וטכנולוגיה, אשר יבקרו במשקים ויתנו מענה להיבטים השונים (גידול, ייעול הריסוס, הדברה ועוד). הצוות יבקר בכל האזורים בימים הקרובים, והודעה על המועדים תימסר למגדלים והיצואנים.

מדריכי שה"מ עומדים לרשותכם בכל עת.

יחד, ובשילוב כל הכוחות, נתמודד עם האתגר החדש והקשה.

 

שלמה ישראל                                                                 עומר זידאן

מנהל אגף הגנת הצומח                                                                                                סגן מנהל שה"מ למקצוע

ירק החודש  
 
מן הגלריות  
נזקי שטפונות מושב עידן 2014
 
עיתוני הארגון